Meetings

Banqueting Hall & Meeting Room

Hội Nghị

Thiết bị trong phòng : Hệ thống âm thanh , ánh sáng, máy điều hoà – quạt, Projector, màn chiếu, Clip chat, bục nói , Letter head and Giấy viết, bảng trắng , Internet Wifi.

Banqueting Hall

Setup theo yêu cầu : 18.0m x 30.0m = 540m2

Kích thước

540 m2

Rạp hát

350ps

Lớp học

220ps

Chử U

150ps

Meeting Room

Setup theo yêu cầu : 7.5 m x 14.0m = 105m2

Kích thước

105 m2

Rạp hát

350ps

Lớp học

40ps

Chử U

25 ps

Contact Me on Zalo